Loading

Коды цветов для HTML

#000000 #000020 #000040 #000060 #000080 #0000a0 #0000c0 #0000ff
#002000 #002020 #002040 #002060 #002080 #0020a0 #0020c0 #0020ff
#004000 #004020 #004040 #004060 #004080 #0040a0 #0040c0 #0040ff
#006000 #006020 #006040 #006060 #006080 #0060a0 #0060c0 #0060ff
#008000 #008020 #008040 #008060 #008080 #0080a0 #0080c0 #0080ff
#00a000 #00a020 #00a040 #00a060 #00a080 #00a0a0 #00a0c0 #00a0ff
#00c000 #00c020 #00c040 #00c060 #00c080 #00c0a0 #00c0c0 #00c0ff
#00ff00 #00ff20 #00ff40 #00ff60 #00ff80 #00ffa0 #00ffc0 #00ffff

#200000 #200020 #200040 #200060 #200080 #2000a0 #2000c0 #2000ff
#202000 #202020 #202040 #202060 #202080 #2020a0 #2020c0 #2020ff
#204000 #204020 #204040 #204060 #204080 #2040a0 #2040c0 #2040ff
#206000 #206020 #206040 #206060 #206080 #2060a0 #2060c0 #2060ff
#208000 #208020 #208040 #208060 #208080 #2080a0 #2080c0 #2080ff
#20a000 #20a020 #20a040 #20a060 #20a080 #20a0a0 #20a0c0 #20a0ff
#20c000 #20c020 #20c040 #20c060 #20c080 #20c0a0 #20c0c0 #20c0ff
#20ff00 #20ff20 #20ff40 #20ff60 #20ff80 #20ffa0 #20ffc0 #20ffff


#400000 #400020 #400040 #400060 #400080 #4000a0 #4000c0 #4000ff
#402000 #402020 #402040 #402060 #402080 #4020a0 #4020c0 #4020ff
#404000 #404020 #404040 #404060 #404080 #4040a0 #4040c0 #4040ff
#406000 #406020 #406040 #406060 #406080 #4060a0 #4060c0 #4060ff
#408000 #408020 #408040 #408060 #408080 #4080a0 #4080c0 #4080ff
#40a000 #40a020 #40a040 #40a060 #40a080 #40a0a0 #40a0c0 #40a0ff
#40c000 #40c020 #40c040 #40c060 #40c080 #40c0a0 #40c0c0 #40c0ff
#40ff00 #40ff20 #40ff40 #40ff60 #40ff80 #40ffa0 #40ffc0 #40ffff

#600000 #600020 #600040 #600060 #600080 #6000a0 #6000c0 #6000ff
#602000 #602020 #602040 #602060 #602080 #6020a0 #6020c0 #6020ff
#604000 #604020 #604040 #604060 #604080 #6040a0 #6040c0 #6040ff
#606000 #606020 #606040 #606060 #606080 #6060a0 #6060c0 #6060ff
#608000 #608020 #608040 #608060 #608080 #6080a0 #6080c0 #6080ff
#60a000 #60a020 #60a040 #60a060 #60a080 #60a0a0 #60a0c0 #60a0ff
#60c000 #60c020 #60c040 #60c060 #60c080 #60c0a0 #60c0c0 #60c0ff
#60ff00 #60ff20 #60ff40 #60ff60 #60ff80 #60ffa0 #60ffc0 #60ffff

#800000 #800020 #800040 #800060 #800080 #8000a0 #8000c0 #8000ff
#802000 #802020 #802040 #802060 #802080 #8020a0 #8020c0 #8020ff
#804000 #804020 #804040 #804060 #804080 #8040a0 #8040c0 #8040ff
#806000 #806020 #806040 #806060 #806080 #8060a0 #8060c0 #8060ff
#808000 #808020 #808040 #808060 #808080 #8080a0 #8080c0 #8080ff
#80a000 #80a020 #80a040 #80a060 #80a080 #80a0a0 #80a0c0 #80a0ff
#80c000 #80c020 #80c040 #80c060 #80c080 #80c0a0 #80c0c0 #80c0ff
#80ff00 #80ff20 #80ff40 #80ff60 #80ff80 #80ffa0 #80ffc0 #80ffff

#a00000 #a00020 #a00040 #a00060 #a00080 #a000a0 #a000c0 #a000ff
#a02000 #a02020 #a02040 #a02060 #a02080 #a020a0 #a020c0 #a020ff
#a04000 #a04020 #a04040 #a04060 #a04080 #a040a0 #a040c0 #a040ff
#a06000 #a06020 #a06040 #a06060 #a06080 #a060a0 #a060c0 #a060ff
#a08000 #a08020 #a08040 #a08060 #a08080 #a080a0 #a080c0 #a080ff
#a0a000 #a0a020 #a0a040 #a0a060 #a0a080 #a0a0a0 #a0a0c0 #a0a0ff
#a0c000 #a0c020 #a0c040 #a0c060 #a0c080 #a0c0a0 #a0c0c0 #a0c0ff
#a0ff00 #a0ff20 #a0ff40 #a0ff60 #a0ff80 #a0ffa0 #a0ffc0 #a0ffff

#c00000 #c00020 #c00040 #c00060 #c00080 #c000a0 #c000c0 #c000ff
#c02000 #c02020 #c02040 #c02060 #c02080 #c020a0 #c020c0 #c020ff
#c04000 #c04020 #c04040 #c04060 #c04080 #c040a0 #c040c0 #c040ff
#c06000 #c06020 #c06040 #c06060 #c06080 #c060a0 #c060c0 #c060ff
#c08000 #c08020 #c08040 #c08060 #c08080 #c080a0 #c080c0 #c080ff
#c0a000 #c0a020 #c0a040 #c0a060 #c0a080 #c0a0a0 #c0a0c0 #c0a0ff
#c0c000 #c0c020 #c0c040 #c0c060 #c0c080 #c0c0a0 #c0c0c0 #c0c0ff
#c0ff00 #c0ff20 #c0ff40 #c0ff60 #c0ff80 #c0ffa0 #c0ffc0 #c0ffff

#ff0000 #ff0020 #ff0040 #ff0060 #ff0080 #ff00a0 #ff00c0 #ff00ff
#ff2000 #ff2020 #ff2040 #ff2060 #ff2080 #ff20a0 #ff20c0 #ff20ff
#ff4000 #ff4020 #ff4040 #ff4060 #ff4080 #ff40a0 #ff40c0 #ff40ff
#ff6000 #ff6020 #ff6040 #ff6060 #ff6080 #ff60a0 #ff60c0 #ff60ff
#ff8000 #ff8020 #ff8040 #ff8060 #ff8080 #ff80a0 #ff80c0 #ff80ff
#ffa000 #ffa020 #ffa040 #ffa060 #ffa080 #ffa0a0 #ffa0c0 #ffa0ff
#ffc000 #ffc020 #ffc040 #ffc060 #ffc080 #ffc0a0 #ffc0c0 #ffc0ff
#ffff00 #ffff20 #ffff40 #ffff60 #ffff80 #ffffa0 #ffffc0 #ffffff

Написание HTML Цвет
AliceBlue #F0F8FF
AntiqueWhite  #FAEBD7
Aqua  #00FFFF
Aquamarine  #7FFFD4
Azure  #F0FFFF
Beige  #F5F5DC
Bisque  #FFE4C4
Black  #000000
BlanchedAlmond  #FFEBCD
Blue  #0000FF
BlueViolet  #8A2BE2
Brown  #A52A2A
BurlyWood  #DEB887
CadetBlue  #5F9EA0
Chartreuse  #7FFF00
Chocolate  #D2691E
Coral  #FF7F50
CornflowerBlue  #6495ED
Cornsilk  #FFF8DC
Crimson  #DC143C
Cyan  #00FFFF
DarkBlue  #00008B
DarkCyan  #008B8B
DarkGoldenRod  #B8860B
DarkGray  #A9A9A9
DarkGreen  #006400
DarkKhaki  #BDB76B
DarkMagenta  #8B008B
DarkOliveGreen  #556B2F
Darkorange  #FF8C00
DarkOrchid  #9932CC
DarkRed  #8B0000
DarkSalmon  #E9967A
DarkSeaGreen  #8FBC8F
DarkSlateBlue  #483D8B
DarkSlateGray  #2F4F4F
DarkTurquoise  #00CED1
DarkViolet  #9400D3
DeepPink  #FF1493
DeepSkyBlue  #00BFFF
DimGray  #696969
DodgerBlue  #1E90FF
Feldspar  #D19275
FireBrick  #B22222
FloralWhite  #FFFAF0
ForestGreen  #228B22
Fuchsia  #FF00FF
Gainsboro  #DCDCDC
GhostWhite  #F8F8FF
Gold  #FFD700
GoldenRod  #DAA520
Gray  #808080
Green  #008000
GreenYellow  #ADFF2F
HoneyDew  #F0FFF0
HotPink  #FF69B4
IndianRed   #CD5C5C
Indigo   #4B0082
Ivory  #FFFFF0
Khaki  #F0E68C
Lavender  #E6E6FA
LavenderBlush  #FFF0F5
LawnGreen  #7CFC00
LemonChiffon  #FFFACD
LightBlue  #ADD8E6
LightCoral  #F08080
LightCyan  #E0FFFF
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2
LightGrey  #D3D3D3
LightGreen  #90EE90
LightPink  #FFB6C1
LightSalmon  #FFA07A
LightSeaGreen  #20B2AA
LightSkyBlue  #87CEFA
LightSlateBlue  #8470FF
LightSlateGray  #778899
LightSteelBlue  #B0C4DE
LightYellow  #FFFFE0
Lime  #00FF00
LimeGreen  #32CD32
Linen  #FAF0E6
Magenta  #FF00FF
Maroon  #800000
MediumAquaMarine  #66CDAA
MediumBlue  #0000CD
MediumOrchid  #BA55D3
MediumPurple  #9370D8
MediumSeaGreen  #3CB371
MediumSlateBlue  #7B68EE
MediumSpringGreen  #00FA9A
MediumTurquoise  #48D1CC
MediumVioletRed  #C71585
MidnightBlue  #191970
MintCream  #F5FFFA
MistyRose  #FFE4E1
Moccasin  #FFE4B5
NavajoWhite  #FFDEAD
Navy  #000080
OldLace  #FDF5E6
Olive  #808000
OliveDrab  #6B8E23
Orange  #FFA500
OrangeRed  #FF4500
Orchid  #DA70D6
PaleGoldenRod  #EEE8AA
PaleGreen  #98FB98
PaleTurquoise  #AFEEEE
PaleVioletRed  #D87093
PapayaWhip  #FFEFD5
PeachPuff  #FFDAB9
Peru  #CD853F
Pink  #FFC0CB
Plum  #DDA0DD
PowderBlue  #B0E0E6
Purple  #800080
Red  #FF0000
RosyBrown  #BC8F8F
RoyalBlue  #4169E1
SaddleBrown  #8B4513
Salmon  #FA8072
SandyBrown  #F4A460
SeaGreen  #2E8B57
SeaShell  #FFF5EE
Sienna  #A0522D
Silver  #C0C0C0
SkyBlue  #87CEEB
SlateBlue  #6A5ACD
SlateGray  #708090
Snow  #FFFAFA
SpringGreen  #00FF7F
SteelBlue  #4682B4
Tan  #D2B48C
Teal  #008080
Thistle  #D8BFD8
Tomato  #FF6347
Turquoise  #40E0D0
Violet  #EE82EE
VioletRed  #D02090
Wheat  #F5DEB3
White  #FFFFFF
WhiteSmoke  #F5F5F5
Yellow  #FFFF00
YellowGreen  #9ACD32Понравился пост - добавь в закладки, чтобы не потерять:

Похожие по тематике посты - еще почитать:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подпишитесь на инфо-БУМ по е-мейл здесь